Dat medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de eerste lockdown door mocht gaan, werd bereikt na hard lobbyen. We kregen daardoor een uitzondering in de 'Model noodverordening' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:
Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures* valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

*De overheid spreekt van medisch pedicures, maar bovenstaande gold afgelopen voorjaar óók voor andere KRP-geregistreerden, dus ook voor pedicures met een aantekening DV/RV.

Huidige situatie medisch noodzakelijke voetzorg

Inmiddels is sinds 1 december jl. de tijdelijke coronawet van kracht. De coronawet vervangt de Model noodverordening, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Deze nieuwe lockdown vroeg dus opnieuw om juridische bevestiging voor medisch pedicures én overige KRP-geregistreerden, om medisch noodzakelijke voetzorg te mogen verlenen. Inmiddels hebben we de toezegging van de overheid ontvangen en achten ook wij het verantwoord om tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen, volgens de regels van de lockdown van afgelopen voorjaar.
Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 verboden.
Op 12 januari volgt een nieuwe persconferentie van Rutte en De Jonge over de voortgang van de lockdown en de situatie na 19 januari 2021.
Petra Verhage
Ontwerp : APK Webdesign
© 2012

Nieuwe lockdown:
Pedicures moeten opnieuw sluiten, uitzondering voor medische pedicures
Waar we nadrukkelijk niet op hoopten is toch waarheid geworden: een nieuwe zware lockdown is een feit. Mark Rutte kondigde op maandagavond 14 december aan dat contactberoepen weer op slot gaan vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021. Pedicurepraktijken moeten dus helaas opnieuw sluiten.
ProVoet vindt het verantwoord om medisch noodzakelijke voetzorg vanaf 15 december 'gewoon' door te laten gaan, net zoals dat afgelopen voorjaar het geval was. Hierover hebben we de ministeries opnieuw bericht en we hebben inmiddels de toezegging ontvangen. (In deze lijst van de Rijksoverheid staat deze uitzondering nog niet vermeld, hier al wel > helemaal onderaan).
COVID 19 - LOCKDOWN
Petra Verhage- van Veldhuizen
Maarten Freeke Wije 14
2421 TP Nieuwkoop
0172 - 579957
petra@pedicurenieuwkoop.nl