De grootste risicofactoren voor het ontstaan van ingroeiende teennagels is druk door slecht passende
schoenen, het verkeerd - te kort - knippen van nagels en een weke nagelomgeving door veel baden of
transpiratie.
Zijwaartse druk van te smalle schoenen dwingt de nagelwal over de nagel heen. Bovenwaartse druk
door schoenen met te weinig ruimte in hoogte voor de tenen, duwt de nagel dieper in het nagelbed.

Verkeerd knippen
Als de nagel te kort wordt geknipt geeft dat schijnbaar een verlichting vanwege drukvermindering. Maar
meestal zijn dan de gevolgen erger dan de kwaal. Het zachte gedeelte van de teentop kan zich dan
over de teennagel krullen, zodat het ingroeien weer opnieuw begint. Nagels hebben juist een
beschermende werking voor de zachte teentoppen. Zij dienen altijd minimaal 1 millimeter uit te steken
voorbij de teentoppen.

Een ander veelgemaakte fout is, dat men de hoek van de nagel schuin weg knipt. Ook weer om direct
pijnverlichting te geven. Hierdoor kan de nagel steeds dieper in het zachte weefsel van de nagelwal
binnendringen. Vaak is er ook nog sprake van een beschadiging door knippen, waardoor zich als het
ware een scherpe splinter vormt welke nog makkelijker in het zachte weefsel dringt.
Verloop
In veel gevallen spelen meer dan één van de zojuist genoemde factoren een rol. Wanneer uiteindelijk de
nagel dieper in het zachte weefsel binnendringt, ontstaat er een ontsteking en in het ergste geval een
bacteriële infectie. De huid wordt dan rood, glanzend en gespannen. Een kloppende pijn in de teen die
gevoelig is bij de minste aanraking is het gevolg.

Behandeling
Ik adviseer je niet zelf langdurig te proberen een ingroeiende nagel te behandelen. De pedicure heeft
daartoe instrumenten en medicamenten en kan er voor zorgen dat de nagel optimaal glad wordt
gemaakt en eventueel dunner gefreesd. Bovendien kan ik er voor zorgen dat de nagel drukvrij komt te
liggen. Er zijn diverse technieken voorhanden om herhaling van ingroeien te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen gaat zeker op voor een ingroeiende nagel. Wanneer je aandacht
schenkt aan de volgende punten kan je deze pijnlijke aandoening voorkomen.

- knip teennagels altijd recht en niet te kort;
- Knip nooit hoekjes van de teennagel rond af;
- vijl ook de teennagels netjes glad zoals uw vingernagels;
- draag schoenen die voldoende ruimte bieden aan de tenen, zowel in breedte als in hoogte;
- draag ’s zomers sandalen of schoenen die de tenen vrij laten;
- heb je teennagels die de neiging hebben aan de zijkanten naar binnen te krullen, laat mij je dan
adviseren over de mogelijkheden om de nagelgroei te reguleren.

Niet wachten
Tenslotte adviseer ik je om niet te lang te wachten met een bezoek aan de pedicure na de eerste
symptomen van een ingroeiende nagel. Dit om pijnlijke ontstekingen te voorkomen.
Voetproblemen - ingegroeide teennagels
Petra Verhage © 2012

Ontwerp : APK Webdesign
Petra Verhage- van Veldhuizen
Maarten Freeke Wije 14
2421 TP Nieuwkoop
0172 - 579957
petra@pedicurenieuwkoop.nl